In memoriam Paul De Knop

Op donderdag 4 augustus 2022 overleed Paul De Knop na een lange, dappere strijd tegen melanoomkanker.

Paul De Knop betekende heel veel voor het lokale sportbeleid. Als adjunct-kabinetschef van voormalig Vlaams minister van Sport Bert Anciaux, zette hij in 2008 mee zijn stempel op het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Hierdoor kregen lokale besturen de mogelijkheid om via PPS-constructies sportinfrastructuur te bouwen.

Heel wat huidige lokale sportbeleidsmakers zullen Paul ook kennen als docent aan de vroegere beroepsgerichte opleiding sportfunctionaris.

Het bestuur en de medewerkers van Netwerk Lokaal Sportbeleid wensen hun medeleven te betuigen aan zijn familie en vrienden.

Paul De Knop aanwezig als gast op het toenmalige ISB-Congres in 2007.