Hoe zit dat nu met BOA?!

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) willen we een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft hierbij de regie in handen. Samen met verschillende partners stippelt het lokaal bestuur een lokaal buitenschools beleid uit, binnen de krachtlijnen van het decreet. Tijdens de overgangstermijn, die loopt tot 2025, is er de tijd om dit traject op een participatieve en kwalitatieve manier aan te pakken. 

Hoe verloopt de samenwerking?

Er wordt lokaal samengewerkt met de verschillende actoren in één lokaal samenwerkingsverband. Het lokaal bestuur, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, ouders, kinderen, … maken hier deel van uit. Aan het samenwerkingsverband deelnemen is vrijblijvend en geen vereiste om financiële middelen te ontvangen. Toch is het voor iedereen interessant: zo heb je een stem in de beslissingen, je bereikt ook meer doelgroepen, krijgt meer ademruimte, hebt een beter zicht op middelen, mogelijke infrastructuur die kan worden gedeeld, … Door de deelname kan je je eigen aanbod ook beter afstemmen op de lokale BOA-visie.

Najaarsvergaderingen voor afdelingen Netwerk Lokaal Sportbeleid

Tijdens de voorjaarsvergadering van West-Vlaanderen kwam BOA reeds aan bod als onderdeel op de agenda. Hierbij werd er stilgestaan bij het algemeen kader en nadien ingezoomd op enkele praktijkvoorbeelden (Menen, Zedelgem en Ingelmunster). In dezelfde lijn staan we tijdens de najaarsvergaderingen even stil bij het BOA-decreet, dit bij de afdeling Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Op beide locaties komen er good practices naar voor. Toch merken we hierbij op dat niet elke sportdienst even betrokken is bij het lokale BOA-verhaal.
*Het programma voor de afdeling Limburg en Vlaams-Brabant zijn nog niet finaal afgetoetst.

Call to action: meld je aan!

Zoals hierboven aangehaald is het niet altijd even duidelijk in welke mate sportdiensten betrokken zijn binnen het BOA-verhaal op lokaal niveau. Bijgevolg zijn wij zoekende naar good practices vanuit de sportdienst of met betrokkenheid van sportdiensten. Ben jij overtuigd dat dit het geval is binnen jouw lokaal bestuur? Meld je dan aan bij Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be