Het verenigingsleven ontzorgen: de ambitie van het digitale Verenigingsloket

Het verenigingsleven ondersteunen door administratieve overlast te beperken, versnippering van informatie tegen te gaan, aanvragen te vereenvoudigen … Dit zijn slechts enkele ambities die de Vlaamse overheid met het digitale Verenigingsloket wil realiseren. In de afgelopen periode is samen met een aantal partners hard gewerkt om dit concept vorm te geven. De Vlaamse overheid wil lokale besturen en het verenigingsleven actief betrekken bij het ontwikkelingsproces en vraagt nu onze input. Bepaal zelf mee hoe deze tool ons leven administratief kan vereenvoudigen via denkmee-verenigingsloket.be!

Een hordeparcours van loket naar loket

“Vandaag is een vereniging besturen nog te vaak een formulierenmarathon of een hordeparcours van loket naar loket. Daarom willen we een digitaal platform uitbouwen dat de gebruikservaring voor verenigingen verbetert”, zei minister-president Jambon op het lanceringsmoment eind oktober. Met dit digitale loket wil de Vlaamse Overheid de communicatie tussen dienstverleners, zoals lokale besturen, en het verenigingsleven vereenvoudigen. Verenigingen moeten nu immers vaak bij verschillende diensten en overheden aankloppen voor allerlei procedures en toelatingen en een hele papiermolen doorlopen voordat ze aan hun evenement, activiteit of werking kunnen starten. Om dit te vereenvoudigen heeft de Vlaamse overheid een budget van 2,85 miljoen euro uitgetrokken voor een digitaal platform dat als toegangspoort tot al die verschillende overheden en dienstverleners fungeert. “Zodat Vlaamse verenigingen straks in elke dorpsstraat terecht kunnen op één digitale plek”, aldus Jambon.


Geschoeid op eerdere ervaringen

Voor het Verenigingsloket (ook wel V-loket genoemd) beroept de Vlaamse overheid zich op de kennis en ervaring die ze eerder opdeed met digitaliseringsprojecten als ‘Mijn Burgerprofiel’ en het ‘e-loket voor ondernemers’. Net als deze platformen moet het Verenigingsloket een portaal worden waarop verenigingen (ook feitelijke) al hun gegevens, aanvragen, reservaties, meldingen of attesten kunnen raadplegen. Dat wil de Vlaamse overheid doen in samenwerking met lokale besturen en andere overheden door hun bestaande toepassingen in een centrale toepassing te integreren. Een beveiligde databank zorgt ervoor dat gegevens bewaard worden zodat een vereniging niet steeds dezelfde informatie moet ingeven wanneer ze met verschillende overheden in contact komt. Op die manier krijgen ze ook een handig overzicht van de eigen historiek.


Denk mee na over het digitale Verenigingsloket

Tijdens twee webinars lichtte de Vlaamse overheid recent de ambities toe. Je kan zowel de webinar voor verenigingen als deze voor lokale besturen herbekijken. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de noden van de organisaties en de lokale besturen zelf, wil de Vlaamse overheid hen actief betrekken bij het ontwikkelingsproces. Daarom lanceerde ze eind oktober een online participatieplatform waar geïnteresseerde verenigingen en lokale overheden de uitvoering van het project van nabij kunnen volgen en rechtstreeks feedback en ideeën kunnen aanreiken. 

Jouw feedback is waardevol. Schrijf je snel in op het participatieplatform. Je kan er commentaar geven op reeds bestaande stellingen en nieuwe ‘pijnpunten’ toevoegen.