Geef tieners een stem binnen je sportclub

Wil jij meer inspraak en betrokkenheid bij de tieners van je sportclub? Wil jij ervoor zorgen dat ze zich beter thuis voelen en langer lid blijven? Met het project ‘Geef tieners een stem‘ wil Sport Vlaanderen in samenwerking met de KU Leuven, de Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid ervoor zorgen dat er met tieners gesproken wordt in plaats van over tieners.   

Samen met praktijkexperts, sportclubs, tieners en tienerbegeleiders hebben we verschillende tools voor sportclubs en tienerbegeleiders klaar om: 

  • Clubtrainers, jeugdsportbegeleiders, aanspreekpersoon integriteit (API’s) te helpen om in gesprek te gaan met hun tieners zodat ze weten wat er bij hen leeft.
  • Tieners meer te betrekken in de sportclub door hen inspraak te geven en een sportaanbod te voorzien dat aansluit op de noden van de tieners.
  • Via verhoogde tienerbetrokkenheid te zorgen dat tieners langer in de sportclub blijven.

Tieners zijn bepalend voor de toekomst van hun club

“Het is een goede zaak dat steeds meer Vlamingen sporten, maar we moeten ze ook aan het sporten houden”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Elke clubverlater is er eentje teveel, zeker bij jongeren.”

Gelukkig ligt de oplossing voor de hand. Onderzoek wijst uit dat tieners die een aanbod op maat hebben, zich thuis voelen in de sportclub en betrokken zijn bij de clubwerking, langer lid blijven en dus minder uitvallen.

En dat is van levensbelang voor een sportclub, volgens Weyts: “Sportclubs die hun tieners kwijtraken, verliezen meteen ook toekomstige trainers, bestuurders en vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien.”

Copyright: Patrick De Roo

Met het project “Geef tieners een stem” wil de Vlaamse sportsector die drop-outcijfers doen dalen. 

Weyts: “Dat doen we door clubs in gesprek te laten gaan met hun jonge leden. We willen dat er mét jongeren gesproken wordt in plaats van over hen. Zo kunnen ze aangeven wat er goed of minder goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in je club, kan je er als begeleider op inspelen en de jongeren aan je club binden.”

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Charlotte Hoedemaekers
Charlotte Hoedemaekers Projectmedewerker T 03 780 91 07 charlotte@lokaalsportbeleid.be