Europese subsidiemogelijkheden Erasmus+ 2023

Vorige week verscheen de Erasmus+ programmagids 2023 waarin de juiste modaliteiten weergegeven worden voor subsidieaanvragen binnen het Erasmus+ sport programma. Voor de eerste maal zijn er maar liefst 5 programma’s waarvoor je een subsidie kan aanvragen. Nieuwkomer in 2023 is de individuele leermobiliteit sport.

Klik op de afbeelding om de programmagids te bekijken.

Na jarenlang pleiten bij de Europese Commissie door o.a. EU Sport Link, is het dit jaar eindelijk zover. Een heel aanzienlijk bedrag van de subsidies Erasmus+ sport zal vanaf 2023 gedecentraliseerd verdeeld worden. Dit betekent dat het de lidstaten zelf zijn die via een agentschap middelen kunnen verdelen.

Niet alleen betekent dit dat Vlaanderen in 2023 zeker is van 160.000 euro dat verdeeld kan worden, dankzij de cofinanciering van de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, zal EU Sport Link het aanspreek- en begeleidingspunt zijn voor Vlaamse subsidieaanvragen, dit in nauwe samenwerking met een bestaand agentschap.

Individuele leermobiliteit sport

Het programma dat gemanaged wordt met deze gedecentraliseerde middelen is de individuele leermobiliteit sport. Dit programma is bedoeld om trainers, begeleiders, managers, bestuurders, medewerkers van sport- en vrijetijdsdiensten die zich specifiek bezighouden met breedtesport (of ook minder georganiseerde vormen van sport en bewegen) de kans te geven om ervaringen en kennis op te doen in het buitenland (de EU-lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen – IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Servië en Noord-Macedonië).

Zowel professionals als vrijwilligers komen hiervoor in aanmerking. Ze kiezen ofwel voor een kijkstage (2 tot 14 dagen) of een doestage (15 tot 60 dagen). Belangrijk is dat de projectaanvraag en/of de horizontale beleidsprioriteiten van de Europese Commissie inhoudt (inclusie/diversiteit, klimaattransitie, digitalisering en de waarden van EU-burgerschap) en/of sportspecifieke beleidsprioriteiten.

Naast de leermobiliteit blijft het mogelijk om een project in te dienen voor samenwerkingsverbanden (grote en kleinschalige), voor de organisatie van not for profit sport evenementen en capacity building.

Informatiesessies

Op de Trefdag Sportparticipatie op 8 december 2022 zal EU Sport Link een uitgebreide informatiesessie geven over de subsidiemogelijkheden. Later volgt ook nog een digitale infosessie.

Programmagids Erasmus+ 2023

Wil je zelf al op zoek gaan naar de juiste modatiteiten?

Nota: de Nederlandse vertaling van de programmagids is niet altijd 100% correct. Bij onduidelijke zinconstructies raadpleeg je best even de Engelstalige versie.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Bart Verschueren
Bart Verschueren Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be