En wat met de sportverzekering?

Een nieuwe naam, een nieuwe website, een vernieuwde sportverzekering?

De inhoud van de verzekering blijft alvast gelijk, de procedure om activiteiten te melden en ongevallen aan te geven vereenvoudigt. Gedurende de zomervakantie is zowel de standaard procedure of de vernieuwde procedure mogelijk. Vanaf maandag 20 september 2021 werken we enkel nog via de nieuwe procedure.

Procedure sportverzekering

Meld een activiteit

Het meldingsformulier om ongevallen aan te geven vind je op de pagina “meldingsformulier sportverzekering“. Je kan het daar downloaden, invullen en lokaal opslaan, en het nadien op de zelfde pagina terug uploaden.
De meldingsperiodes blijven gelijk.

Geef een ongeval aan

 1. Aangifteformulieren kunnen vanaf nu op onze website als dynamische PDF ingevuld en/of afgedrukt worden.
 2. Bij een ongeval kan je de dynamische PDF deels online invullen, afprinten en meegeven aan het slachtoffer of de ouders.
 3. Wanneer het formulier volledig is, dien je het enkel nog in te scannen. Papieren versies blijven dus enkel circuleren tussen sportdienst en slachtoffer/ouder.
  • Vul zoveel mogelijk velden in voordat je het aangifteformulier print.
  • Laat alles in DRUKLETTERS invullen om de leesbaarheid goed te houden.
 4. Uploaden via de website in twee stappen
  1. Aangifteformulier Ethias (eerste 3 pagina’s)
  2. Medisch attest (laatste pagina, ingevuld door een arts)

De aangiftes worden dus niet langer per post verzonden, maar rechtstreeks via de website. De papieren versie zal dus enkel tussen sportdienst- slachtoffer – dokter – sportdienst circuleren en wordt nadien door Netwerk Lokaal Sportbeleid verder opgevolgd.

Voor vragen zijn wij uiteraard nog steeds beschikbaar!

Brilschade

Nu sportkampen volop aan de gang zijn, merken we de laatste tijd veel de vraag terugkomen of de sportverzekering brilschade dekt. Hier kunnen we alvast proactief een antwoord op bieden. Dat antwoord is volmondig JA! Brilschade is gedekt door de sportverzekering, op voorwaarde dat dit gepaard gaat met een lichamelijk letsel. Vul dit zeker in op de formulieren en wij zorgen ervoor dat jouw dossier correct behandeld wordt.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid