Definitieve regeling voor verenigingswerk is vastgelegd

De huidige en tijdelijke regeling rond het verenigingswerk loopt af op 31 december van dit jaar. Het werd dus tijd dat de regering met een oplossing kwam voor deze problematiek in de toekomst. Op 26 november 2021 kwam er eindelijk witte rook en werd een definitieve regeling vastgelegd.

Wat mogen we verwachten?

De regering kiest ervoor om artikel 17 (de 25-dagen regeling) om te vormen naar een urenregeling en volgt daarin dus het advies van de sociale partners. Binnen de sportsector zal een verenigingswerker vanaf 1 januari 2022 tot 450 uur kunnen ingezet worden. Voor de sociaal-culturele sector wordt het maximum op 300 uur gelegd. In artikel 17 wordt daarnaast ook de fiscale regeling aangepast. Zo zal een verenigingswerker 10 procent personenbelasting moeten betalen.

Verenigingswerkers worden vanaf 1 januari 2022 gezien als werknemers. Hierdoor is ook op hen de arbeidswetgeving van toepasing. Echter is het nog niet duidelijk hoe de arbeidswetgeving zal toegepast worden. Verdere uitwerking hiervan wordt verwacht in de komende weken.

Wat met administratieve last?

Minister Vandenbroucke geeft aan dat eenvoud cruciaal is en dat het niet de bedoeling is om verenigingen te overladen met extra administratieve lasten. Er zal een applicatie ontwikkeld worden gelijkaardig aan die van student@work om de administratie die hierbij komt kijken te vereenvoudigen. Op de concrete uitwerking van deze applicatie is het nog even wachten. De definitieve regeling wordt momenteel ter advies voorgelegd bij de Raad van State en de laatste details worden nog verfijnd.  

Samengevat

  • Verenigingswerkers kunnen vanaf januari 2022 tot 450 uur ingezet worden binnen de sportsector.
  • Personenbelasting voor de verenigingswerker bedraagt 10%.
  • Verenigingswerkers vallen onder de arbeidswetgeving, nog afwachten hoe de invulling hiervan eruit zal zien.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be