Programma donderdag 9 maart 2023

Ontdek op deze pagina het programma van donderdag 9 maart 2023.

PLENUMTITELSPREKER
Lezing 2Steven Vos – Balanceren tussen koersvastheid en verandering: dilemma of kans voor lokale sportbesturen?Steven Vos
TIJDSBLOK: 10u00 – 11u10
SESSIETITELSOORT
Sessie 18Creatieve invulling van bestaande infrastructuurInspiratiesessie
Sessie 19Energiebewust ver(w)armen en verlichtenInspiratiesessie
Sessie 20Campagne #OnzichtbarePrestaties zet sociaal sportief in de kijkerInspiratiesessie
Sessie 21Urban Sports @ stelplaats De LijnBezoek
Sessie 22Hoger springen met het nieuwe decreetInspiratiesessie
Sessie 23De maatschappelijke impact van sport en bewegen in de gemeenteInspiratiesessie
Sessie 24Zet jouw medewerkers duurzaam in bewegingInspiratiesessie
Sessie 25Noodprocedures in theorie en praktijkUitwisseling
Bedrijfstafel 5MySueno – strategisch onderbouwde communicatie (! 11u20 – 11u40)Bedrijfstafel
Bedrijfstafel 6LumosaTouch (! 11u50 – 12u10)Bedrijfstafel
TIJDSBLOK: 11u20 – 12u20
SESSIETITELSOORT
Sessie 26Sport voor iedereen, van Kopenhagen tot BerlijnInspiratiesessie
Sessie 27BOA: samenwerking tussen lokale besturen en verenigingenInspiratiesessie
Sessie 28Meisjes en vrouwen bij de inrichting van publieke ruimteInspiratiesessie
Sessie 29Vooruitblik verkiezingen 2024: sport op de lokale beleidsagendaUitwisseling
Sessie 30Inzicht in (gewelddadige) radicalisering en de rol van sportbeleidInspiratiesessie
Sessie 31Publieksonderzoek Zwem22Inspiratiesessie
Sessie 32Tewerkstelling in de sportsectorInspiratiesessie
Netwerktafel 2Netwerktafel sportbeheerNetwerktafel
Bedrijfstafel 7Verbod op TL vanaf 2023: wat is de juiste omschakelstrategie? (! 13u20 – 13u40)Bedrijfstafel
Bedrijfstafel 8Een nieuwe dimensie in het robotmaaien dankzij Lovanhop (! 13u50 – 14u10)Bedrijfstafel
TIJDSBLOK: 13u20 – 14u20
SESSIETITELSOORT
Lezing 3Karel Joos – De meest gemaakte lobbyfoutenLezing
Sessie 33Een Europees project dat verbindingen maakt tussen jeugd, sport en non-formeel lerenIntervisie
Sessie 34De sportinfrastructuur van morgenInspiratiesessie
Sessie 35Brugge fiets- en wielerstad: topsportevenementen als katalysatorInspiratiesessie
Netwerktafel 3Netwerktafel zwemmenNetwerktafel
TIJDSBLOK: 14u30 – 15u30
PLENUMTITELSPREKER
Lezing 4Wouter De Jong – MindgymWouter De Jong
TIJDSBLOK: 15u40 – 16u30

TIJDSBLOK: 10u00 – 11u10

Lezing: Steven Vos – Balanceren tussen koersvastheid en verandering: dilemma of kans voor lokale sportbesturen?

Soort: Lezing

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren
om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten.

De afgelopen 22 jaar heeft hij binnen diverse publieke en private kennisorganisaties gewerkt. Het realiseren van maatschappelijke impact door middel van onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van relevante producten en diensten stond hierbij centraal. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak tekortschieten) krijgt heel wat bijval.

TIJDSBLOK: 11u20 – 12u20

Sessie 18: Creatieve invulling van bestaande infrastructuur

Soort: Inspiratiesessie

Elke stad of gemeente heeft te maken met leegstand van gebouwen en verlaten ruimtes of heeft plannen om oude gebouwen te renoveren. Denk maar aan stelplaatsen van lijnbussen, oude brandweerkazernes, ontmoetingscentra,
jeugdhuizen, parochiekerken en/of een militair domein. Welke co-creatieve mogelijkheden zijn er en waar wil en kan onze bevolking tevreden gebruik van maken? Tijdens deze sessie brengen we enkele praktijkvoorbeelden over de herbestemming van bestaande infrastructuur.

Sprekers:
Eres Otte | Stoked Board Academy
Bie Vancraeynest | vzw Toestand

Sessie 19: Energiebewust ver(w)armen en verlichten

Soort: Inspiratiesessie

Het energievraagstuk binnen de sportinfrastructuur zorgde de laatste maanden voor heel wat gepuzzel en
besparingsmaatregelen. Zo worden bijvoorbeeld de temperaturen verlaagd, de douches minder lang gebruikt en
de luxwaarden aangepast tot het minimum. Welke impact hebben deze besparingsmaatregelen nu op de
eindafrekening? Welke maatregelen zijn doeltreffend en welke slaan de bal helemaal mis?

Spreker:
Peter Alen | Thomas More Hogeschool

Sessie 20: Campagne #OnzichtbarePrestaties zet sociaal sportief in de kijker

Soort: Inspiratiesessie

Heb je de campagne #OnzichtbarePrestaties ook opgemerkt? Marathonloper Bashir Abdi en 26 andere topsporters schonken hun medaille weg aan een sociaal-sportieve praktijk. Tijdens deze sessie ontdek je waarom ze dat deden. Verder krijg je inspiratie over hoe lokale overheden sociaal-sportieve praktijken nu al ondersteunen.

Sprekers:
Pieter Smets | Stafmedewerker Sport bij Demos
Pia Plasmans | Deskundige Sport+ bij Sporting A

Sessie 21: Urban Sports @ stelplaats De Lijn

Soort: Bezoek

Stad Brugge herbestemt de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek. De stad toont graag de site en geeft toelichting bij
de plannen en de gewenste invulling. Je wordt meegenomen doorheen het proces en je komt alles te weten over de geleerde lessen en cours de route. Verplaatsing per fiets

Sessie 22: Hoger springen met het nieuwe decreet

Soort: Inspiratiesessie

Meer dan ooit is innovatie en flexibiliteit belangrijk om de huidige uitdagingen binnen de sportwereld aan te gaan. Een gewijzigd decreet op de georganiseerde sportsector stimuleert de sportfederaties en hun sportclubs om zich nog beter te wapenen voor de veranderende verwachtingen binnen het sportlandschap. De wijzigingen zijn ook relevant als lokale overheid: hoe zit het bijvoorbeeld met de erkende sporten en sporttakkenlijst? Ga op zoek naar de raakvlakken en eventuele samenwerkingen met sportfederaties binnen je eigen sportbeleid.

Sessie 23: De maatschappelijke impact van sport en bewegen in de gemeente

Soort: Inspiratiesessie

De maatschappelijke impact inzichtelijk maken en er een financiële waarde aan toewijzen ofwel de “Social Return On
Investment (SROI)” bepalen. Ook op lokaal niveau kan het meerwaarde bieden voor een toekomstig beleid. Inspiratie halen we vanuit de toepassing van het model op verschillende gemeenten in Nederland.

Sprekers:
Femke van der Pal | Kenniscentrum Sport & Bewegen (Nederland)
Inge Derom | VUB, onderzoeksgroep Sport & Society

Sessie 24: Zet jouw medewerkers duurzaam in beweging

Soort: Inspiratiesessie

Een hoger werkvermogen en betere werksfeer, minder verzuim, verhoogde productiviteit … zijn ook voor sportdiensten
redenen om aan de slag te gaan en werk te maken van een duurzaam beweegbeleid. Deze sessie gaat dieper in op de voordelen en geeft concrete handvaten om er echt mee aan de slag te gaan in jouw gemeente.

Sprekers:
Manon De Bart (Projectverantwoordelijke ‘Sportbedrijven’ en Chiron Potié (Portfolio Manager) | Sportwerk Vlaanderen

Sessie 25: Noodprocedures in theorie en praktijk

Soort: Uitwisseling

Noodprocedures zijn niet enkel een VLAREM-verplichting, ze zijn van levensbelang op het moment dat er zich een noodsituatie voordoet. In deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en maken we plaats voor uitwisseling.

Sprekers:
Yannick Hens | Six Minutes

Bedrijfstafel 5: MySueno – strategisch onderbouwde communicatie (! 11u20 – 11u40)

Soort: Bedrijfstafel

Gebeurt jouw communicatie momenteel ad-hoc en droom je van een proactieve en strategische jaarplanning met
doelgerichte campagnes? In deze sessie lichten we toe hoe we jou daarbij kunnen begeleiden én hoe onze software helpt om het overzicht te bewaren.

Bedrijf:
MySueno

Bedrijfstafel 6: LumosaTouch (! 11u50 – 12u10)

Soort: Bedrijfstafel

Beperk branduren door slim te besturen. Met LumosaTouch maken we duurzaam omgaan met energie makkelijk. Want
waarom zou je je hele sportpark of baan verlichten als je slechts een deel nodig hebt? Precies. Dat dachten wij ook. Neem de regie over jouw ledverlichting in eigen handen en bespaar tegelijkertijd energie! Onze intelligente software biedt optimaal gemak en gebruiksvriendelijkheid aan sportclubs, bedrijven en organisaties over de hele wereld. Zo kun je met weinig inspanning veel energie – en geld – besparen.

Bedrijf:
Lumosa

TIJDSBLOK: 13u20 – 14u20

Sessie 26: Sport voor iedereen, van Kopenhagen tot Berlijn

Soort: Inspiratiesessie

Hoe denken buitenlandse sportbeleidsmakers na over het gebruik van de publieke ruimte voor sport- en beweegdoeleinden? Erik Thibaut ging als docent bij Sport@Thomas More op driedaagse en kwam terug met tonnen inspiratie. Eveneens deelt Sport Vlaanderen goede voorbeelden en toekomstplannen om creatief aan de slag te gaan met de publieke ruimte. Iedereen aan het sporten krijgen in de openbare ruimte van jouw stad of gemeente, van jong tot oud, een ambitieus maar ‘doel van de toekomst’ om voor te gaan!

Spreker:
Erik Thibaut | Docent bij Sport@ThomasMore
Nelis Van Cappellen | Teamverantwoordelijke Sportief gezin Sport Vlaanderen

Sessie 27: BOA: samenwerking tussen lokale besturen en verenigingen

Soort: Inspiratiesessie

Hoe maak je van een lokale sportclub een ‘Brede sportclub’ met als doel het vergroten van de naschoolse ontwikkelingskansen van ieder kind. Hoe ontstaan deze overkoepelende samenwerkingen tussen lokale besturen,
lokale (sport)verenigingen en een sociaal huis? Hoe is het BOA-decreet veranderd en welke impact kent het met betrekking tot buitenschoolse opvang en activiteiten? Agentschap Opgroeien, de stad Oudenaarde en Rhinos Rugby Oudenaarde vertellen je er graag meer over.

Sprekers:
Dorien Van Gassen | Agentschap Opgroeien
Bram Van Hecke | Rhinos Rugby Oudenaarde
Ole Seynhaeve | stad Oudenaarde

Sessie 28: Meisjes en vrouwen bij de inrichting van publieke ruimte

Soort: Inspiratiesessie

Onderzoek bevestigt dat, door het gebrek aan een gendergevoelige aanpak, vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen
in de publieke ruimte en zich hierdoor ook anders voortbewegen door de stad. In deze sessie komen een aantal
organisaties aan het woord die inzetten op de publieke ruimte toegankelijker maken voor vrouwen en meisjes.

‘G.I.R.L!’ (Gender inclusieve ruimte leeft!) is de titel van het Vital Cities-project G.I.R.L. Het illustreert tegelijk ook het streefdoel: we willen het thema “inclusieve ruimte” doen leven en tienermeiden onder de aandacht brengen. We onderzoeken of urban sports meiden kan empoweren om een plek te claimen in de publieke ruimte. Bouwen aan zo’n plek is wat we willen doen, samen met stad Ronse, Roeselare en Antwerpen en de vzw’s Arktos, Lejo, Formaat en Kras.

Anno 2023 is onze publieke ruimte namelijk nog steeds niet publiek genoeg. Steden worden nog te vaak ingericht naar het principe van “one size fits all”, waardoor bepaalde groepen in onze samenleving vergeten worden. Tienermeiden verdienen extra aandacht, omdat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen meisjes en jongens wat betreft hun aanwezigheid in de publieke ruimte en de activiteiten die ze er doen. We zoomen in deze sessie in op de sociale en ruimtelijke factoren die aan de basis liggen van deze ongelijke verhoudingen.

https://vitalcities.be/projecten/g-i-r-l

Sprekers:
Lore Cuypers & Eva Salens | Howest

Sessie 29: Vooruitblik verkiezingen 2024: sport op de lokale beleidsagenda

Soort: Uitwisseling

De verkiezingen van volgend jaar zijn opnieuw een kans voor de sportambtenaren en -medewerkers om hun beleidsmakers te inspireren. Hoe zal je jouw (potentiële) beleidsmakers inspireren en welke ambities en trends neem je daarin mee? Tijdens deze sessie leggen we deze vragen voor aan de groep, gaan we in interactie en leren we van elkaar. Dit is dezelfde sessie als sessie 11.

Spreker:
Els Dom | Stafmedewerker bij Netwerk Lokaal Sportbeleid

Sessie 30: Inzicht in (gewelddadige) radicalisering en de rol van sportbeleid

Soort: Inspiratiesessie

Wat weten we nu echt over “radicalisering”? Hoe verhouden klimaatklevers zich t.o.v. Syriëstrijders? En wanneer ontaardt politiek en ideologisch activisme in schadelijk extremisme? Deze sessie brengt duidelijkheid in een complexe problematiek en toont aan hoe het lokale sportbeleid een rol kan spelen in de aanpak van radicalisering en (re-)
integratie in de maatschappij.

Sprekers:
Maarten Dewaele & Katrien Van Mele | VVSG

Sessie 31: Publieksonderzoek Zwem22

Soort: Inspiratiesessie

In het voorjaar van 2022 werd voor het eerst een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse en
Nederlandse publieke zwembaden. Op grote schaal kregen alle zwembaden de kans om hun eigen publiek uitvoerig te bevragen. Zowel zwemmers, niet-zwemmers als afhakers komen aan bod. Graag lichten we de algemene resultaten van dit onderzoek toe en zal Waregem specifiek toelichten wat zij uit het onderzoek gehaald hebben.

Sprekers:
Annick Willem | Professor Sportmanagament UGent
Maxim Himpe | Zwembadbeheerder De Treffer Waregem

Sessie 32: Tewerkstelling in de sportsector

Soort: Inspiratiesessie

Tewerkstelling in de sportsector, het blijft een veelbesproken thema. Wat is er nu juist allemaal mogelijk? Tijdens deze sessie gaat Sportwerk Vlaanderen dieper in op de verschillende tewerkstellingsvormen die voorhanden zijn. Zo krijg je een duidelijk beeld van welke tewerkstellingsvorm je waarvoor kan inzetten.

Sprekers:
Sylvie Fermaut (Algemeen directeur) en Charlotte Haegeman (HR Expert) | Sportwerk Vlaanderen

Netwerktafel 2: Netwerktafel sportbeheer

Soort: Netwerktafel

Met een goed netwerk om je heen, ga je uitdagingen beter aan! Sluit mee aan op deze netwerktafel en ontmoet collega’s die samen met jou uitwisselen rond het thema sportbeheer.

Deze netwerktafel wordt begeleid door Jong Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Bedrijfstafel 7: Verbod op TL-licht vanaf 2023: wat is de juiste omschakelstrategie (! 13u20 – 13u40)

Soort: Bedrijfstafel

De vraag óf overstappen op LED zinvol is, is niet meer van toepassing. In een tijd waarin energie goud kost, zijn LED-armaturen de beste investering. Vooral ook omdat TL-licht dit jaar niet meer op de markt mag worden gebracht. Om LED kun je niet meer heen!

Bedrijf:
Signify

Bedrijfstafel 8: Een nieuwe dimensie in het robotmaaien dankzij Lovanhop (! 13u50 – 14u10)

Soort: Bedrijfstafel

Met Belrobotics WiseNav stelt Lovanhop je een nieuwe dimensie in het robotmaaien voor, niet alleen op GPS, maar nu ook kabelloos. Dit systeem laat toe om met één antenne binnen een straal van 15 km alle robots van een GPS-signaal te
voorzien. Groener, efficiënter en een beter resultaat!

Bedrijf:
Lovanhop

TIJDSBLOK: 14u30 – 15u30

Lezing 3: Karel Joos – De meest gemaakte lobbyfouten

Soort: Lezing

Sinds 2008 maakt Karel Joos als Partner deel uit van het wereldwijde managementteam van Dentons Global Advisors (DGA). Bij DGA werkt hij vooral op public affairs dossiers, crisiscommunicatie en bedrijfscommunicatie.

Naast een verleden als beroepsmilitair, consulent in mobiliteitsbeleid, financieel analist en politiek raadgever is Karel ook auteur van fictie en non-fictie. Hij publiceerde naast internationaal erkende handboeken over public affairs en storytelling ook literaire proza, met name een kortverhaal, een novelle en drie romans. Karel overtuigt je in deze lezing van het belang van storytelling en geeft enkele do’s en don’ts om succesvol te lobbyen.

Karel Joos

Sessie 33: Een Europees project dat verbindingen maakt tussen jeugd, sport en non-formeel leren

Soort: Intervisie

Kan sport als methodologisch middel bijdragen om non-formeel leren bij jongeren te ondersteunen? Welke good
practices bestaan er in Vlaanderen en in Europa? JINT vzw nodigt jou uit op een rondetafelgesprek om te weten wat er
leeft in jouw gemeente en hoe we kunnen leren van elkaar.

Sprekers:
Yannick De Schaepmeester | JINT VZW

Sessie 34: De sportinfrastructuur van morgen

Soort: Inspiratiesessie

In ons snel bewegend sportlandschap merken we dat de technologie niet stilstaat. Er ontspringen allerhande nieuwe technieken en technologieën rond energie zoals voetbalvelden met een warmtenet, zwembaden met geothermie, energiedeelprojecten … Leer het Netwerk Klimaat kennen van de VVSG en verken de wereld van innovatieve en duurzame energieprojecten.

Sprekers:
Netwerk Klimaat van de VVSG

Sessie 35: Brugge fiets- en wielerstad: topsportevenementen als katalysator

Soort: Inspiratiesessie

Met de activatiecampagnes rond het WK wielrennen 2021 en de Ronde van Vlaanderen als casestudy brengt Stad
Brugge de extra kansen in beeld die topsportevents met zich meebrengen.

Netwerktafel 3: Netwerktafel zwemmen

Soort: Netwerktafel

Met een goed netwerk om je heen, ga je uitdagingen beter aan! Sluit mee aan op deze netwerktafel en ontmoet collega’s die samen met jou uitwisselen rond het thema zwemmen.

Deze netwerktafel wordt begeleid door Jong Netwerk Lokaal Sportbeleid.

TIJDSBLOK: 15u40 – 16u30 (SLOTLEZING)
De perfecte afsluiter van Congres Lokaal Sportbeleid

Lezing 4: Wouter De Jong – Mindgym

Soort: Lezing

Wouter De Jong – Copyright (c) Stef Nagel

Wouter de Jong is mindfulness trainer en auteur van de Mindgym boekenreeks. Met de Mindgym-methode zet hij mensen, teams en organisaties in hun kracht. Bij goed voor jezelf zorgen denken we namelijk vaak aan meer bewegen en gezond eten, maar je zit pas écht lekker in je vel als je ook mentaal sterk bent. Een goede gezondheid begint in je hoofd. Daarom transformeert Wouter elke bijeenkomst tot een ‘sportschool voor de geest’ waar iedereen weer opgeladen uitkomt.

Door zijn prikkelende mix van theorie, oefening, interactie, reflectie, muziek en video inspireert hij niet alleen, maar activeert hij uit je comfortzone te stappen zonder te dwingen. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en met ideeën uit mindfulness, veerkrachttraining en positieve psychologie verbetert hij je mentale conditie. Dit door simpele effectieve denkwijzen en technieken aan te leren die iedereen kan toepassen in zijn of haar dagelijks leven en werk. Zo neemt de betrokkenheid toe zonder dat je opbrandt, kun je beter inspelen op veranderingen en ga je effectiever om met je tijd, emoties, stress en collega’s. Kortom, een proteïneshake voor je hersenen voor meer focus, rust én energie!