Congres Lokaal Sportbeleid 2022: Corona

Congres Lokaal Sportbeleid 2022 vindt plaats volgens de dan geldende coronamaatregelen. Indien de organisatie van het congres zou wijzigen omwille van een bepaalde coronamaatregel, zullen we dit zo snel als mogelijk communiceren naar alle betrokkenen.

We bevinden ons momenteel in code geel. Dit betekent voor de organisatie van het congres dat er zo goed als geen maatregelen meer gelden. Personen met een verhoogd risico worden gevraagd om zichzelf te beschermen. We voorzien op verschillende locaties de mogelijkheden om de handen te ontsmetten.

Maatregelen en annuleringsvoorwaarden in geval van coronabesmetting of verplichte quarantaine:

Gezien wij als organisator een zeker risico nemen om ons evenement te laten doorgaan, zijn wij genoodzaakt hier enkele duidelijke richtlijnen rond op te maken.

  • In geval van een coronabesmetting vragen wij jou om ons een positief testresultaat te bezorgen dat dateert van ten laatste zondag 17 april 2022. Gelieve dit wel zo snel mogelijk na de besmetting te signaleren, zodoende kunnen wij zelf de gemaakte kosten nog minimaliseren. In dat geval kan je kosteloos annuleren.
  • In geval van verplichte quarantaine vragen wij jou om een attest te bezorgen waaruit blijkt dat de quarantaine nog lopende is op de betrokken congresdag. In dat geval kan je kosteloos annuleren. Opnieuw vragen wij om dit zo snel mogelijk te signaleren.
  • Wij kunnen geen rekening houden met quarantaines van betrokken familieleden en hopen dat je hier andere oplossingen kan voor vinden. In dat geval wordt jou dus de deelnameprijs aangerekend alsof je wel aanwezig zou zijn.

Wij danken jou voor het begrip om samen met ons te werken aan een geslaagd en veilig Congres Lokaal Sportbeleid!