COACH+ Project

In juli 2022 stapte Netwerk Lokaal Sportbeleid mee in het COACH+ Project (Erasmus+ project). Dit samen met verschillende partners uit het Verenigd Koninkrijk, Servië en Duitsland. Het doel van dit project is om de competentie van sportcoaches te vergroten om ‘NEET’-jongeren (not in education, employment or training) toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Samen zullen we een uitgebreide, laagdrempelige online training ontwikkelen die gebaseerd is op enkele jeugdwerkmethoden.

Sport for employability

Binnen dit project is Netwerk Lokaal Sportbeleid momenteel op zoek naar sportorganisaties die jongeren proberen te ondersteunen in de weg naar de arbeidsmarkt. Dit door het eventueel aanleren van social skills, maar ook het actief toeleiden naar een job.

Ken jij zo’n organisatie of is er zo’n organisatie in jouw regio actief? Contacteer dan zeker Matthias Van Acker.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be