Cindy Winters neemt afscheid als voorzitter op de algemene vergadering

Op vrijdag 10 juni 2022 organiseerden we onze digitale algemene vergadering. Jaarlijks houdt Netwerk Lokaal Sportbeleid begin juni een statutair bepaalde algemene vergadering van de vzw. Voor alle actieve bestuursleden van de afdelingen een fijne, maar ook leerrijke online bijeenkomst als dank voor de inzet.

Tijdens deze digitale algemene vergadering werd het jaarverslag 2021 voorgesteld en goedgekeurd, samen met de jaarrekening 2021 en de begroting 2022. Verder werd de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur voorgesteld en bevestigd en de lidmaatschapsbijdrage voor 2023 besproken. Tot slot werden de statuten volledig in orde gebracht conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Afscheid van Cindy Winters als voorzitter

Tijdens de digitale algemene vergadering legde Cindy Winters haar mandaat als voorzitter van Netwerk Lokaal Sportbeleid neer, zoals aangekondigd na 2 termijnen van 3 jaar. Op dit moment wordt er een consortium van 3 bestuurders uit de Raad van Bestuur gecreëerd die de taak als voorzitter op zich nemen, al minstens tot aan de verkiezingen van 2023.

Cindy werd dan ook letterlijk in de bloemetjes gezet. Bedankt voor de 6 jaren voorzitterschap, Cindy! Ontdek hier haar laatste ‘Woord van de Voorzitter’ uit Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #282 .