Bijna tijd voor de Maand van de Sportparticipatie en de Trefdag Sportparticipatie!

Van maandag 21 november 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 vindt de derde editie plaats van de Maand van Sportparticipatie. De zevende Trefdag Sportparticipatie valt binnen deze maand op donderdag 8 december 2022. Deze Trefdag zal plaatsvinden in het voetbalstadion van Oud-Heverlee Leuven (King Power At Den Dreef).

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het programma, maar hierbij alvast een greep uit enkele interessante sessies die aan bod zullen komen tijdens de #MaandvdSportparticipatie en de #TrefdagSportparticipatie!

Maand van de Sportparticipatie

Een maand waarin de leden van de werkgroep Sportparticipatie, heel wat partnerorganisaties, inspirerende sprekers, het Expertisecentrum Buurtsport en het team jou handvaten aanreiken om nog laagdrempeliger te werken en nog meer mensen, ook de minder kansrijke en kwetsbare groepen, aan het sporten en bewegen te krijgen in het zwembad, in de sporthal, in de sportclubs en in hun eigen buurt. We zetten graag in op aanbod via meerdere kanalen, verwacht je maar aan artikels, podcastafleveringen, webinars en een fysiek trefmoment op de Trefdag Sportparticipatie. Aanbod met de steun van Sport Vlaanderen.

Komaf? Komaf!

Eind 2020 kregen Bataljong, De Ambrassade, JINT en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) de opdracht om samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. Met deze vraag kwam het Jeugdwerk voor Allen tot zijn einde en kreeg het vanaf 2022 een nieuw jasje onder de noemer Komaf. Een artikel maakt jou wegwijs in Komaf!

Meisjes actief betrekken in de sport

Hoe betrek ik meisjes in de sport? ‘She Got Game‘, ‘Molenbeek Rebels Basketbal‘ en Kind & Samenleving vertellen er jou graag meer over!

Podcastaflevering ‘Buurtsport’

Wat is buurtsport en wat kan Netwerk Lokaal Sportbeleid hierin betekenen? Hoe zet Mechelen hierop in en welke geleerde lessen brengen zij graag over naar andere lokale besturen? In gesprek met Marc Theeboom en Mohamed Meftah.

TAZ (Talent aan zet): Grasroots beweging tot welzijnswerk binnen sport

TAZ is een psychofysieke, educatieve training van 8 weken die jongeren via thaiboks en mindfulness op interactieve wijze wil laten exploreren wat ze willen, wat ze kunnen en wie ze zijn op zich en in verhouding tot hun naaste en bredere omgeving.

Trefdag Sportparticipatie

Om tijdens de Trefdag Sportparticipatie in te zetten op verbinding over de beleidsdomeinen heen hebben we ervoor gekozen om samen met G-sport Vlaanderen enkele sessies in te plannen waarbij we de sociale-, gezondheids- en sportsectoren graag in contact met elkaar brengen. In totaal brengen we maar liefst 25 sessies op deze fysieke trefdag met de steun van Sport Vlaanderen.

Beno Schraepen – Excluses

Binnen verschillende structuren en domeinen in de samenleving wordt integratie als visie stilaan vervangen door het nieuwe buzzwoord inclusie. Maar wat betekent het en hebben we het wel over hetzelfde? Is het wel realiseerbaar of is exclusie nu eenmaal de norm. Eén ding is zeker, het pad naar een meer inclusieve samenleving lijkt bezaaid met obstakels. In zijn boek Excluses worden diverse uitsluitingsmechanismen binnen alle levensdomeinen blootgelegd, ook binnen het vrijetijds- en sportaanbod. De lezing gaat dieper in op de misverstanden rond en het belang van inclusie als breed maatschappelijk project en bovenal de rol die sport en vrijetijdsbesteding te spelen hebben als hefboom.

Beno Schraepen is orthopedagoog, lector en onderzoeker aan de AP Hogeschool Antwerpen en al ruim twee decennia betrokken bij (internationale) projecten m.b.t. inclusie binnen alle levensdomeinen. Hij schreef ‘Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen.’ met bijdragen van William Boeva.

Hoe kom je tot de actieve participatie van mensen in armoede?

‘T Lampeke is een Leuvense vereniging die al jaren inzet op de participatie van kansengroepen aan vrije tijd, cultuur en sport. Armen nemen er het woord. Vanuit hun werking delen zij tips en tricks over hoe je drempels tot participatie wegwerkt.

Sjot, splash en ravot

Hoe creëer ik een avontuurlijke en beweegvriendelijke publieke ruimte vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren? Kom er meer over te weten tijdens deze sessie.

De kracht van sport buiten de muren van een gezondheids- of welzijnsinstelling

Door in te zetten op een sportief aanbod buiten de muren van een zorginstelling werk je aan herstel en integratie in de maatschappij. In deze workshop brengen we de goede voorbeelden van Sportclub Boezjeern (visie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis) en de zoektocht hierin vanuit de revalidatie van UZ Gent aan bod. Kom te weten welke rol jij als sport-, welzijns- of gezondheidspartner hierin kan opnemen.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be