Bedrijfspartnership 2023 - Charter

Hieronder vind je het charter dat je dient te lezen en goed te keuren bij intekening voor het Bedrijfspartnership 2023.

Heb je hierover vragen of opmerkingen? Contacteer dan onze collega Rozemarijn Van Meirvenne.

Voorwaarden

  • Mijn organisatie heeft kennisgenomen van de afsprakennota verbonden aan het bedrijfspakket en zal steeds met respect voor de afgesproken technische vereisten en deadlines handelen. Indien die niet gerespecteerd worden kan Netwerk Lokaal Sportbeleid geen optimale tegemoetkoming in return garanderen of zal Netwerk Lokaal Sportbeleid extra kosten aanrekenen.
  • Indien activiteiten of initiatieven van meer dan 1 provinciale Netwerk Lokaal Sportbeleid-afdeling gesponsord worden, zal mijn bedrijf minimum een partner worden bij het landelijke Netwerk Lokaal Sportbeleid. De provinciale afdelingen zijn autonoom bevoegd voor lokale initiatieven.
  • Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht mijn organisatie zich tot de daadwerkelijke deelname aan de aangeboden initiatieven en returnmogelijkheden in overeenstemming met de kwaliteit ervan, dit laatste ter beoordeling van Netwerk Lokaal Sportbeleid.
  • Bij deelname als sponsor aan een Netwerk Lokaal Sportbeleid-initiatief of -actie zal mijn organisatie handelen binnen de aangeboden returnmogelijkheden. Mijn organisatie zal zich zodoende niet bezondigen aan onrechtmatige marketingacties. Dit betekent o.a. dat het nemen van extra initiatieven tijdens Congres Lokaal Sportbeleid exclusief voorbehouden is voor Master Sponsors. De ontwikkeling van deze initiatieven tijdens Congres Lokaal Sportbeleid kan bovendien enkel mits goedkeuring van Netwerk Lokaal Sportbeleid.
  • De Netwerk Lokaal Sportbeleid Master Partners zullen met respect voor de gemaakte afspraken en de visie van Netwerk Lokaal Sportbeleid gebruik maken van het Netwerk Lokaal Sportbeleid-logo met vermelding van Netwerk Lokaal Sportbeleid-Master Partner 2023. Gebruik ervan kan alleen na toestemming van Netwerk Lokaal Sportbeleid.
  • Netwerk Lokaal Sportbeleid behoudt steeds de hoofdverantwoordelijkheid over de inhoudelijke en organisatorische aspecten van de gesponsorde initiatieven en activiteiten.
  • Netwerk Lokaal Sportbeleid zal mijn organisatie steeds begeleiden en duidelijk informeren om zo een optimale return te bieden.

Betalingen

De betalingen van facturen zullen gebeuren volgens de algemeen geldende afspraken van Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Volgende specifieke afspraken gelden voor de bedrijfspartnerships:

  • Na intekening ontvangt jouw organisatie één factuur; deze dient binnen de 30 dagen betaald te worden.
  • Aan Master Partners wordt toegestaan het te betalen bedrag te splitsen in een som van € 2.700 excl. btw (dus € 2.904 incl. btw) dat 30 dagen na ontvangst van de factuur dient betaald te worden. Het resterende bedrag dient betaald te worden vóór 30 juni 2023.
  • Voor de voorintekening van Master Partners 2024, zal slechts een voorschot aangerekend worden van 342 euro in 2023. De rest van dit bedrag zal aangerekend worden bij aanvang van 2024. Dit bedrag kan niet worden teruggevorderd.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Rozemarijn Van Meirvenne
Rozemarijn Van Meirvenne Medewerker onthaal, dienstverlening en coördinator bedrijfspartnerships T 03 780 91 00 rozemarijn@lokaalsportbeleid.be