Advies richtlijnen integriteit sportkampen

Met het begin van de zomervakantie gaan ook de sportkampen opnieuw van start. ICES verzamelde tips en goede praktijken om ook op kamp een veilig sportklimaat te creëren, zodat grensoverschrijdend gedrag het sportplezier niet in de weg staat.

De organisatie van sportkampen en stages zijn een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren tijdens de vakantiemaanden. Zowel sportorganisaties, sportdiensten als Sport Vlaanderen zetten zich volop in om jaarlijks een actief vakantieaanbod te voorzien. Net zoals bij de wekelijkse sportactiviteiten is het belangrijk om ook hier aandacht te hebben voor een veilig sportklimaat zodat grensoverschrijdend gedrag het sportplezier niet in de weg staat. Vanuit het Centrum Ethiek in de Sport willen we met dit advies een aantal aanbevelingen doen aan organisatoren van sportkampen en stages hoe zij preventief werk kunnen maken van een integriteitsbeleid. Dit advies is louter richtinggevend. Elke organisatie dient voor zichzelf te bekijken welke maatregelen het beste passen voor de eigen context.

Lees de richtlijnen via deze link.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid