Webinar Referentieregio’s & Sport

Op 1 februari 2023 werd het decreet over de regiovorming (Regiodecreet) definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De kadernota’s, voor sport in het bijzonder de nota van 21 maart 2021, omschrijven de principes en aanpak van het traject naar regiovorming. Uit de regelgeving komt naar voor dat regioconformiteit nu al belangrijk is voor samenwerkingsverbanden die nieuw worden opgestart, maar ook bestaande samenwerkingen moeten binnen aanzienlijke tijd binnen deze indeling passen.

Op 29 maart 2023 nodigen we vanuit een gezamenlijk initiatief tussen het Netwerk Lokaal Sportbeleid en Sport Vlaanderen Tom Nulens, projectleider fusies en regiovorming van het agentschap binnenlands bestuur, uit om meer uitleg te geven over de regelgeving. We bekijken tijdens deze sessie ook welke vragen er bij de lokale overheden en de huidige regiowerkingen leven.

Uitwisseling · Sportbeleid
Webinar Referentieregio’s & Sport

Datum

Woensdag 29 maart 2023 Van 10u00 tot 11u30

Locatie

Online. Je ontvang je deelnamelink in de week voor het webinar.

Organisatie

Netwerk Lokaal Sportbeleid
August de Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
03.780.91.00
www.lokaalsportbeleid.be
info@lokaalsportbeleid.be

Contactpersoon:
Els Dom
els@lokaalsportbeleid.be
0476 97 41 31

Praktisch

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met

Contactpersoon:
Hilde Robeyns
hilde.robeyns@sport.vlaanderen
0477 83 18 90

Schrijf je in voor deze activiteit