Omgaan met opvallend gedrag

Verdieping · Sportclubondersteuning

Inhoud

Hoe kan je bepaalde vormen van opvallend gedrag herkennen en hoe kan je er gepast mee omgaan? Deze online cursus geeft buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers een kader voor hun opvoedende rol en laat hen kennismaken met ‘opvallend gedrag’ zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen.

We lichten een mensvisie toe, de ‘Circle of courage’, die als kader kan dienen. We lichten het 4G-model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag) toe en geven een overzicht van enkele opvoedingsvaardigheden. Tot slot zoomen we specifiek in op ADHD, ASS en gedragsstoornissen en geven aan hoe we deze kunnen herkennen én hoe we met dit ‘opvallend gedrag’ om kunnen gaan tijdens een sportactiviteit.

Deze online cursus is laagdrempelig en geldt als introductie en sensibilisering voor dit complexe thema.

Via deze link kan je de digitale cursus volgen!

Doelgroep

Deze digitale cursus geeft buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers een kader voor hun opvoedende rol en laat hen kennismaken met ‘opvallend gedrag’ zoals autismespectrumstoornis, ADHD en gedragsproblemen.

Aantal deelnemers

Dit is een digitale cursus die je individueel of samen met je team kan volgen.

Duur van de opleiding

Deze cursus kan je volgen op je eigen tempo.

Kostprijs

Als lid van het Netwerk Lokaal Sportbeleid kan je de cursus volledig gratis volgen. Je hoeft deze ook niet aan te vragen; registreren op het platform volstaat!