Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in zwembaden & sporthallen

Verdieping

Inhoud

Wat doe je als schoonmaakster wanneer een koppel seksuele betrekkingen heeft in een omkleedhokje? Wat als een vrouw bij de redders komt melden dat jongeren in haar billen knepen in de glijbaan? Hoe omgaan met bezoekers die een medewerker de huid vol schelden? Wat als er iemand foto’s neemt van jongeren die zich aan het omkleden zijn?

In een zwembad- of sporthalcontext worden medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, zowel tussen bezoekers onderling als gericht naar henzelf of door medewerkers. Via de Sport met Grenzen-vorming met een focus op situaties in een zwembad en sporthal gaan we dieper in op hoe je de ernst van zulke situaties kan inschatten via het vlaggensysteem en op welke manier je best reageert in deze situaties.

De doelstellingen van deze vorming zijn:

  • het leren inschatten van de ernst van grensoverschrijdend gedrag,
  • weten hoe je gepast kan reageren op grensoverschrijdend gedrag,
  • ervaringen uitwisselen met collega’s over situaties van grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht naar sportfunctionarissen, zwembad- en sporthalbeheerders, zaalwachters en redders.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximum 25 personen aan de opleiding deelnemen. Bij uitzondering kan dit aantal opgetrokken worden, maar dan dient dit vooraf besproken te worden.
Het minimum aantal is in principe ingesteld op 10 personen. De totale kostprijs staat vast, dus de aanvrager beslist eigenlijk zelf of hij voldoende personeel heeft om deze kost te verantwoorden.

Duur van de opleiding

Deze vorming duurt één dagdeel: 3 uur (van 9.30 tot 12.30 uur of van 13.00 tot 16.00 uur)

Kostprijs

550 euro excl. btw per module.

Vorming aanvragen