Klantgerichtheid in je sportinfrastructuur - Module A (halve dag)

Verdieping · Sportinfrastructuur & Ruimte

Inhoud

Klantgericht optreden is ook in een gemeentelijke context van groot belang. Klanten worden veeleisender, maar vooral wil de gemeente zélf dat zijn diensten optimaal worden aangeboden aan de inwoners van de gemeente. Meer dan ooit wordt gemeentepersoneel aangesproken op hun attitude en omgang met klanten. Daarom is er deze opleiding rond klantgerichtheid, op maat gemaakt voor zwembaden en sporthallen. Situaties die herkenbaar zijn voor de medewerkers geven voor de deelnemers een beter inzicht in het belang van klantgerichtheid en het eigen functioneren, met positieve punten, maar misschien ook met enkele werkpunten. Door je in te leven in de bezoeker leer je veel bij over wat belangrijk is om klanten met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Wat irriteert een bezoeker en hoe kan je dat opvangen? Hoe kan je nét iets meer doen zodat klanten ook graag terugkeren? Een dag vol handige tips die je vanaf de volgende werkdag al kan toepassen!

Items die aan bod komen

Deze onderwerpen komen aan bod in module A:

  • Klantgerichtheid als attitude.
  • Communicatie: omgaan met emoties, assertief ageren en reageren op fout gedrag van bezoekers en klanten & ‘neen’ zeggen op een constructieve manier.
  • Non-verbale communicatie.
  • Beperkt oefenen van bovenstaande.

Doelgroep

Module A is vooral geschikt voor zaalwachters, technisch personeel en schoonmaakpersoneel. Wil je eerder een opleiding voor administratief personeel en redders, kies dan voor module B.
Indien de opleiding op maat wordt aangeboden aan een mix van medewerkers, dan wordt besproken welke items aan bod moeten komen en dan is vermoedelijk module A het meest aangewezen.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximum 20 personen aan de opleiding deelnemen. Bij uitzondering kan dit aantal opgetrokken worden, maar dan dient dit vooraf besproken te worden.
Een minimum aantal is er in principe niet. De totale kostprijs staat vast, dus de aanvrager beslist of hij voldoende personeel heeft om deze kost te verantwoorden.

Duur van de opleiding

Module A duurt één dagdeel: 3 uur (van 9.30 tot 12.30 uur of van 13.00 tot 16.00 uur)

Kostprijs

Module A: 725 euro excl. btw.

Vorming aanvragen